Etiket Sonuçları: Sayın Valimiz Ahmet Hamdi NAYIRın emriyle velilerimize güvenlik konuyusuyla ilgili mektup